Aktiviteter

Kåfjord Vekst har flere aktiviteter for deltakerne. Under følger en kort redegjøresel.

 • Vaskeri
  Faste vaskeoppdrag for bedrifter, samt drop-in fra det private markedet. Vi vasker i hovedsak sengetøy, duker, dyner, matter, gulvtepper og lignende.
 • Husflid
  Husflidproduskjon som strikking, som er viktige arbeidsoppgaver for våre deltakere. Varene er til salgs i vår butikk.
 • Snekkeriet
  Produksjon av spikertelt, småsnekring, utemøbler og lignende samt div småreperasjner. Denne avdelingen sysselsetter flest deltakere og har mange varierte arbeidsoppgaver.
 • Service
  Vaktmesteroppgaver i forbindelse med UngBo AS. Vi tar også på oss enkelte oppgaver for det private markedet. Vi har vedlikedhold av maskiner og utstyr, plenklipping, snøbrøyting, maling av hus og diverse forfallende arbeid etter avtale.
 • Dagsenter
  Avdelingen er leid av Kåfjord Kommune og har 5 plasser for psykisk utviklingshemmede. Hovedaktivitet er div håndarbeidsproduksjon og drift av vaskeriet.
 • Sykkelverksted
  Vi reparerer sykler og har har salg av sykkeldeler
 • Skiltfresing
  Vi freser skilt i tre til lag, foreninger og kommuner. Det være seg skilt som skal brukes ute (i trimløyper og lignende) og inne. Disse males på husflidavdelingen.
 • Ved
  Vi kjøper inn og produserer ved for videresalg. Veden selges i sekker og på paller.
 • Dataopplæring
  Vi kan gi grunnleggende opplæring i data.
 • Snøbrøyting
  Vi brøyter snø for bedrifter og private etter avtale.
 • Miljøstasjonen
  Vi drifter Miljøstasjonen for Avfallservice AS