Våre ansatte

Johnny Olsen
Daglig leder
Ansvarlig for den daglige driften ved Kåfjord Vekst AS
Telefon: 40421830
Magne Liland
Arbeidsleder/ Regnskap
Holder orden på regnskapet
Telefon: 40421831
Liv Tangstad
Arbeidsleder
Arbeidsleder på Dagsenteret og vaskeriet
Telefon: 40421832
Janne Steinlien
Nestleder/ Arbeidsleder/ Ansvarlig for VTA-tiltaket
Arbeidsleder for husflidsavdelingen. Ansvarlig for tiltaket VTA.
Telefon: 40421833
Berthon Bucht
Arbeidsleder
Arbeidsleder på snekkeriet og for arbeid som foregår utendørs.
Terje Ansgar Eriksen
Styreleder
Styrets leder. Ansvarlig for det juridiske rundt Kåfjord Vekst AS.
Lisbeth Lilleberg
Arbeidsleder
Arbeidsleder på Dagsenteret og på vaskeriet.
Telefon: 40421832
Anja Vickie Sommerbakk Olsen
Arbeidsleder / Ansvarlig for AFT-tiltaket
Ansvarlig for AFT-tiltaket
Telefon: 46521577