Våre tiltak

VTA (varig tilrettelagt arbeid)
For å kunne søke en VTA plass må du være innvilget eller ha rett til uføretrygd. Trenger du hjelp til å finne et arbeid du trives med, eller ønsker du noe positivt å fylle dagene med? Ta kontakt med oss for en uforpliktende omvisning og orientering om hva vi kan tilby deg. Vi kan nås på telefon 77588790. Du kan tjene 1 G i tillegg til din uførepensjon (vel 85.000 kroner) og fortsatt beholde din uførepensjon.
Hos oss kan du jobbe i ditt eget tempo, uten stress og mas. Vi legger vekt på at våre arbeidstakere får arbeide mest mulig med det de er interessert i. Du trenger ikke være redd for at du ikke klarer å utføre det arbeidet du får. Du vil få god opplæring og innføring i arbeidsoppgavene.
Videre kan vi tilby deg trivelige arbeidsforhold, hyggelige medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Arbeidstiden avtales etter dine ønsker og behov. Gi deg selv en trivelig hverdag med noe positivt å bruke dine ressurser på. Velkommen til en hyggelig og uforpliktende orientering og omvisning.
Hos oss finner du en arbeidsglede og entusiasme som er helt unik. Her er det ingen som kjeder seg og slurver med rutinepreget arbeid. Det er over 200 vekstbedrifter i Norge som sysselsetter omkring 9500 mennesker og produserer varer og tjenester av høy kvalitet til en verdi av over en halv milliard kroner.

APS (Arbeidspraksis i skjerma virksomhet) :
Målgruppe:
Tiltaket kan nyttes av yrkeshemmede med usikre yrkesmessige forutsetninger, og med behov for tett og bred oppfølging.

Personer med:
• Fysiske lidelser
• Psykiske lidelser
• Spesielle lærevansker
• Sviktende sosial fungering

Formål:
APS er et tidsbegrenset tilbud til yrkeshemmede personer med usikre yrkesmessige forutsetninger.

Tiltaksdeltakeren gis tilbud om kartlegging, arbeidstrening og opplæring med sikte på å kunne benytte andre hensiktsmessige tiltak, søke utdanning, eller formidles til arbeid.

Målsetting:
• Å kartlegge deltakeren i forhold til sine utviklingsmuligheter.
• Å sette deltakeren i stand til å fungere i forhold til de krav som arbeidslivet stiller i både direkte arbeidsrelaterte ferdigheter og sosial fungering.

Ønsker du arbeidsutprøving under spesielt tilrettelagte vilkår?
Ta kontakt med NAV – Kåfjord, eller kontakt oss på telefon 775 88790