Miljøstasjonen

Miljøstasjonen eies av Avfallsservice i Nordreisa og blir driftet av Kåfjord Vekst AS.
Her kan du levere sortert avfall og vi sikrer at avfallet blir resirkulert.
Godt for både deg og miljøet!
Har du spørsmål angående Miljøstasjonen og sortering kan du ringe oss, sende oss en melding eller bruke vår Facebook side.
Send oss en melding

Ny info

Grunnet koronautbruddet vil det være nødvendig å redusere drift hos Avfallservice. De iverksetter derfor at alle miljøstasjoner i Nord-Troms stenges inntil videre f.o.m. 13. mars t.o.m. 31. mai 2020.
Dette gjelder også for næringslivet som leverer avfall direkte på Galsomelen avfallsanlegg.
Har du spørsmål ta kontakt med Avfallservice på telefon 77 77 00 00 eller på epost: firmapost@avfallservice.no

Åpningstider

Hele året på torsdager fra kl: 15.00 – 18.00.

Husk at alt søppelet MÅ være sortert i blanke sekker. Alle sorte søppelsekker må åpnes og sorteres på nytt. Hageavfall skal leveres på Galsomelen.

VIKTIG!

Farlig avfall skal IKKE blandes med annet avfall.

Batteri og pærer/lysstoffrør/sparepærer må tas ut og legges i egne kasser. 3V litiums, 9V og skadede batteri skal teipes på både + og – siden. Dette bør allerede gjøres hjemme. Kjemikalieprodukter, olje, maling, lakk, lim, løsemidler, gassbokser, spraybokser ol. skal sorteres for seg selv som farlig avfall. Lightere legges i egen boks.  Dette for å forhindre brann.

Hvis dere leverer hvitevarer, vinduer, dører, mye trevirke/rivningsavfall eller annet tungt avfall, må dere ha med en eller flere personer som kan hjelpe til. Kåfjord Vekst`s ansatte er kun der for å veilede. De skal ikke ta tunge løft.