Ved

Bjørkeved pakket i sekker og på paller i Birtavarre. Prisen er inkludert hjemkjøring innenfor Kåfjord Kommune. Du kan også velge å hente veden i Birtavarre.