Aktiviteter

Kåfjord Vekst har flere aktiviteter for deltakerne. Under følger en kort redegjørelse.

 • Vaskeri
  Faste vaskeoppdrag for bedrifter, samt drop-in fra det private markedet. Vi vasker i hovedsak sengetøy, duker, dyner, matter, gulvtepper, arbeidsklær og lignende.
 • Husflid
  Husflidsproduksjon som strikking, toving og annet er viktige arbeidsoppgaver for våre deltakere. Varene er til salgs i vår butikk.
 • Snekkeriet
  Produksjon av utemøbler, tørkebur, skamler, småsnekring ol. samt div småreparasjoner. Denne avdelingen har mange varierte arbeidsoppgaver.
 • Service
  Vi tar på oss enkelte oppgaver for det private markedet. Vi har vedlikehold av våre egne maskiner og utstyr, plenklipping, snøbrøyting, maling av hus og diverse forfallende arbeid etter avtale.
 • Dagsenter
  Avdelingen er leid av Kåfjord Kommune og har inntil 5 plasser for psykisk utviklingshemmede. Hovedaktivitet er div håndarbeidsproduksjon og drift av vaskeriet.
 • Sykkelverksted
  Vi reparerer sykler og har har salg av sykkeldeler.
 • Skiltfresing
  Vi freser skilt i tre til lag, foreninger og kommuner. Det være seg skilt som skal brukes ute (i trimløyper og lignende) og inne.
 • Drift og vask av toalettanleggene på Båen og Nordnes for Anlegg Nord.
 • Vask av toalett på busstopp i Birtavarre for kommunen. Vask av Marielund i Manndalen og Avlastningen i Birtavarre for UngBo AS
 • Ved: Vi kjøper inn og produserer ved for videresalg. Veden selges i sekker og på paller.
 • Dataopplæring: Vi kan gi grunnleggende opplæring i data.
 • Regnskap: Mulighet for enkel opplæring i faget.
 • Butikk: Salg av egenproduserte varer, ved, arbeidsklær, fritidsklær, vernesko og joggesko, sykkelutstyr osv.
 • Snøbrøyting
  Vi brøyter snø for bedrifter og private etter avtale.
 • Miljøstasjonen
  Vi drifter Miljøstasjonen for Avfallservice AS.