Våre ansatte

Johnny Olsen
Daglig leder
Ansvarlig for den daglige driften ved Kåfjord Vekst AS
Telefon: 40421830
Magne Liland
Arbeidsleder
Arbeidsleder på snekkeriet
Telefon: 40421831
Janne Steinlien
Nestleder/ Arbeidsleder/ Ansvarlig for VTA-tiltaket
Arbeidsleder for husflidsavdelingen. Ansvarlig for tiltaket VTA.
Telefon: 40421833
Lisbeth Lilleberg
Arbeidsleder
Arbeidsleder på Dagsenteret og på vaskeriet.
Telefon: 40421832
Anja Vickie Sommerbakk Olsen
Arbeidsleder / Ansvarlig for AFT-tiltaket
Ansvarlig for AFT-tiltaket
Telefon: 46521577
Linn Sylvi Steinnes
Styreleder
Leena Olsen
Arbeidsleder
Arbeidsleder på Dagsenteret og vaskeriet
Telefon: 40421832