Våre tiltak

VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid)
For å kunne søke en VTA plass må du være innvilget eller ha rett til uføretrygd. Trenger du hjelp til å finne et arbeid du trives med, eller ønsker du noe positivt å fylle dagene med? Ta kontakt med oss for en uforpliktende omvisning og orientering om hva vi kan tilby deg. Vi kan nås på telefon 77588790. Du kan tjene 1G (pr. 2021 er 1G på kroner 106.399,-) i tillegg til din uførepensjon og fortsatt beholde din uførepensjon.
Hos oss kan du jobbe i ditt eget tempo, uten stress og mas. Vi legger vekt på at våre arbeidstakere får arbeide mest mulig med det de er interessert i. Du trenger ikke være redd for at du ikke klarer å utføre det arbeidet du får. Du vil få god opplæring og innføring i arbeidsoppgavene.
Videre kan vi tilby deg trivelige arbeidsforhold, hyggelige medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Arbeidstiden avtales etter dine ønsker og behov. Gi deg selv en trivelig hverdag med noe positivt å bruke dine ressurser på.
Hos oss finner du en arbeidsglede og entusiasme som er helt unik. Her er det ingen som kjeder seg og slurver med rutinepreget arbeid. Det er over 200 vekstbedrifter i Norge som sysselsetter omkring 10000 mennesker. Og vi produserer varer og tjenester av høy kvalitet til en verdi av over en halv milliard kroner i året. Velkommen til en hyggelig og uforpliktende orientering og omvisning.

AFT (Arbeidsforberedende trening) :
Målgruppe:
Tiltaket kan nyttes av personer med nedsatt arbeidsevne, sammensatte bistandsbehov, som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og som har behov for tett og bred oppfølging og tilrettelegging med sikte på å komme i arbeid.

Personer med:
• Fysiske eller psykiske helseproblemer
• Ungdom som dropper ut av skole og har begrenset kompetanse, erfaring og ferdigheter
• Spesielle lærevansker eller sviktende sosial fungering
• Rusproblemer

Også minoritetsspråklige vil etter hvert være en aktuell målgruppe i AFT tiltaket.

Formål:
AFT er et tidsbegrenset tilbud til personer med usikre yrkesmessige forutsetninger.

Tiltaksdeltakeren gis tilbud om kartlegging, arbeidstrening og opplæring med sikte på å kunne benytte andre hensiktsmessige tiltak, søke utdanning, eller formidles til arbeid.

Målsetting:
• Å kartlegge deltakeren i forhold til sin arbeidsevne og sine utviklingsmuligheter for å styrke muligheten for å få ordinært arbeid.
• Å sette deltakeren i stand til å fungere i forhold til de krav som arbeidslivet stiller i både direkte arbeidsrelaterte ferdigheter og sosial fungering.

Ønsker du arbeidstrening under spesielt tilrettelagte vilkår?
Ta kontakt med NAV – Kåfjord på telefon 55 55 33 33.