Ved

Bjørkeved pakket i sekker eller på palle.

Prisen er inkludert mva og hjemkjøring innenfor Kåfjord Kommune, minimumsbestilling er da 10 sekker. Du kan også velge å hente veden i Birtavarre.

Adresse: Nyvollveien 3 | 9147 Birtavarre · Telefon: 77588790 · Epost: